Sản phẩm

Tép RiLi Đen (Black RiLi)

Mã SP: Tep-RiliB
Giá: 24.000

Tép Rili Black Shrimp - Black Rili Shrimp - Neocaridina heteropoda Black rili

pH:  6.2 - 8.0
Nhiệt độ: 22 - 28
Độ cứng: 3 - 15 dkh
Vòng đời : 1 - 3 năm
Chu kỳ sinh sản: 30 days
Độ PH lý tưởng: 7.2
Nhiệt độ lý tưởng: 26
Độ cứng lý tưởng: 8 dkh
Kích thước: Xấp xỉ 2cm
Chế độ ăn uống: Ăn tạp, ăn rêu hại

Bảng Giá Sỉ 1 Số Loài Tép Cảnh: