Tên KH: Pomacea bridgesi 

Tên thường gọi: Golden Apple snail, Mystery Snail - Ốc táo vàng, ốc thần...
Kích thước: 6.5 cm 
Nhiệt độ: 20 °C tới 30 °C 
Xuất xứ: vùng nhiệt đới. 
Hô hấp: có 2 hệ hô hấp song song: phổi và chi. Chúng còn có thể phát triển các ống thở cho phép chúng hô hấp dưới nước như các thợ lặn vậy. 
Sinh sản: con mái đẻ chừng 100-200 trứng lên kính hoặc bề mặt lá cách mặt nước 10cm. Trứng nở sau 10 ngày và ốc con đạt 1mm. 
Thức ăn: thích ăn lá cây rữa, hỏng, thức ăn của cá, Rất thích hợp nuôi trong hồ thủy sinh. 
Tập tính: hoạt động về đêm, tìm kiếm thức ăn tầng đáy.