Sản phẩm

Cát trắng

Mã SP: CTrang
Giá: 10.000

Cát trắng

Cát trắng đã qua sử lí không bị tạp chất. Cát trắng nên dùng trang trí những khu vực không trồng cây trong hồ thủy sinh như tiền cảnh cát trắng làm suối hoặc cát trắng giả dòng suối.

Cát trắng

Cát trắng đã chưa xử lí bị tạp chất. Cát trắng nên dùng trang trí những khu vực không trồng cây trong hồ thủy sinh như tiền cảnh cát trắng làm suối hoặc cát trắng giả dòng suối. 

Cát trắng nếu dùng trang trí thủy sinh thì thỉnh thoảng phải hút cát ra thay cát mới hoặc rửa cát cũ rồi cho vào lại để tránh rêu làm đổi màu cát.

Sản phẩm liên quan

Giá: 15.000
Giá: 10.000