Sản phẩm

Tép Snow ball (Bạch Tuyết)

Mã SP: Tep-BT
Giá: 15.000

Phân loại

Động vật (Animal)
Arthropoda
Crustacea
Malacostraca
Decapoda
Caridea
Atyidae
Neocaridina
Cf. Zhangjiajiensis
  • White Pearl Shrimp White Pearl Shrimp
  • Đức Đức

Nuôi dưỡng

6.5 - 8.0
6.2
22 - 28
24
1 - 5
3
3
2 - 3
30
Tạp

Mô tả

Tép cảnh - Tép Snowball Shrimp (White Pearl Shrimp)
Bảng Giá sỉ 1 số loài tép cảnh: