Sản phẩm

Lũa Bonsai Giả - Phật Tổ Bồ Đề

Mã SP: L-Bonsai PT
Giá: vui lòng gọi
- Lũa Bonsai Giả Cảnh "Phật Tổ Bồ Đề". Lũa được nghệ nhân kéo tay lắp ghép từ những khúc lũa gỗ tư nhiên. Cảnh đẹp như thật...